Naujienos

Patvirtintos paramos smulkiesiems ūkiams įgyvendinimo taisyklės

Žemės ūkio ministras 2021 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-200 patvirtinto Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2021 metų. Didžiausias paramos dydis – 15 000 Eur. Parama skiriama verslo planui įgyvendinti ir mokama išmokant pareiškėjui išmoką. Parama teikiama pareiškėjams, kurių…

Naujienos

Tiesioginių išmokų taisyklės pakeistos likus vos dviems savaitėms iki deklaravimo pradžios

Žemės ūkio ministras 2021 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-197 patvirtinto naujas Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles.  Su taisyklėmis galite susipažinti pagal šią nuorodą:   http://old.zum.lt/index.php?-814242364  2021 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas prasidės balandžio 12 d. Taisyklių pakeitimais…

Naujienos

Parama ūkiams. Patvirtintos paraiškų priėmimo datos

Žemės ūkio ministro 2021 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 3D-167 pakeistas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2021 metais grafikas. Pagal atnaujintą grafiką paraiškos pagal priemones „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ ir „Parama smulkiesiems ūkiams“ bus renkamos gegužės ir birželio mėnesiais. Jaunųjų ūkininkų paraiškos pagal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų…

Naujienos

Paskelbtas paramos smulkiesiems ūkiams taisyklių projektas

Žemės ūkio ministerija paskelbė įsakymo projektą dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo. Įsakymo projektas su interesuotomis institucijomis ir visuomene bus derinamas iki 2021 metų kovo 26 dienos. Taisyklių projekte numatoma, kad parama teikiama pareiškėjui, kurio produkcijos standartine…

Naujienos

Vidutiniai ūkiai nusivylė paramos skirstymu

     Žemės ūkio ministras 2021 02 04 patvirtino „PARAMOS INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLES, TAIKOMAS NUO 2021 METŲ,  pagal kurias mažieji šeimos ūkiai, ūkininkaujantys ilgiau kaip penkis metus, neturi jokios galimybės gauti didesnio investicinės paramos intensyvumo lyginant su stambiaisiais ūkininkais.       Pagal „Paramos investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisykles VIDUTINIS ūkis auginantis…

Naujienos

Nustatyta pasėlių deklaravimo pradžios data

  Žemės ūkio ministras 2021 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 3D-147 nustatė  2021 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios datą – 2021 m. balandžio 12 d. Taip pat pavedė VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui  parengti Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) naujovių mokomąją medžiagą savivaldybių (seniūnijų) valstybės tarnautojams ir darbuotojams,…

Naujienos

O kaip gi baigėsi su kompensacijomis už elektros tinklų servitutus

Kompensacijų už elektros tinklų servitutus apskaičiavimas ir prašymų nagrinėjimas laikinai yra sustabdytas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2020 m. liepos 8 d. nustatė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta metodika, pagal kurią mokamos kompensacijos prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.  Energetikos ministerija šiuo metu vertina viešųjų konsultacijų metu gautus pasiūlymus ir siekia, kad pakoreguota Metodika įsigaliotų iki 2021 m….

Naujienos

Patvirtintos paramos ūkiams taisyklės

Žemės ūkio ministras 2021 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-83 patvirtinto Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2021 metų. Šią paramą galės gauti ir fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir…

Naujienos

ARIAMA DAUGIAU, NEGU SUSITARTA. O KO DEKLARUOTA DAUGIAUSIAI

Stodama į Europos Sąjungą, Lietuva prisiėmė įsipareigojimą išlaikyti agrarinio kraštovaizdžio struktūrą, t. y. proporciją tarp ariamų žemių plotų ir žolynų. Šiuo metu ši proporcija jau pažeista – ariama daugiau, negu buvo susitarta. 2020 m. daugiamečių pievų deklaruota 604 677,08 ha. ir tai yra 36 165,82 ha. mažiau negu buvo deklaruota prieš penkerius metus. 2015 m….