2021-2022 m. ŽEMĖS ŪKIUI IR KAIMUI ŠIMTAI MILIJONŲ PARAMOS

  2021-2022 m. laikotarpiui žemės ūkiui ir kaimui skirta 574,10 mln. Eur paramos. Šios lėšos skirtos pagal pratęstą  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą ir Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę.

  Pratęsus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) įgyvendinimą, pereinamajam laikotarpiui (2021-2022 m.) papildomai skirti 434,2 mln. Eur.

Pagal  Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę (angl. European Union Recovery Instrument) skiriama 139,9 mln. Eur. Tai papildoma priemonė skirta  COVID-19 krizės poveikiui ir jos pasekmėms Europos Sąjungos žemės ūkio sektoriui ir kaimo vietovėms šalinti.

Visos šios lėšos bus paskirstytos KPP priemonėms, laikantis EURI lėšoms panaudoti keliamų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, kokioms KPP priemonėms bus skirtos šios lėšos, parama bus mokama pagal toms priemonėms KPP ir įgyvendinimo taisyklėse nustatytus paramos teikimo reikalavimus – arba pagal pateiktus projektus, arba mokamos išmokos.

Related Post