Ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis liūdnos žinios

    Šių metų kovo 26 d. ūkininkai kreipėsi į Seimo kaimo reikalų komitetą prašydami atsižvelgti į nevienodas ūkininkavimo sąlygas  tarp regionų  ir inicijuoti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, pakeitimą, kad ūkininkai, ūkininkaujantys  vietovėse, kuriose esama gamtinių kliūčių ir kitų specifinių kliūčių  galėtų gauti 70 proc. investicinės paramos intensyvumą gyvulininkystės projektams ir 60 proc. investicinės paramos intensyvumą augalininkystės projektams.

     Seimo kaimo reikalų komitetas prašymą perdavė Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministerija atsisakė  20 proc. padidinti paramos intensyvumą žemės ūkio subjektams, ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama gamtinių ir kitų specifinių kliūčių,tačiau pažadėjo į tai atsižvelgti ateityje.

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ATSAKYMAS:

     Žemės ūkio ministerija išnagrinėjo Jūsų siūlymą, susijusį su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ 2021 m. įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro š. m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-83, pakeitimu.

    Atsakydami į Jūsų siūlymą iki 20 proc. padidinti paramos intensyvumą žemės ūkio subjektams, ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama gamtinių ir kitų specifinių kliūčių, norime pažymėti, kad tokia paramos intensyvumo padidinimo galimybė yra numatyta reglamento (ES) Nr. 1305/2013 II priede bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje. Tačiau atsižvelgdami į tai, kad paraiškų priėmimas pagal šią veiklos sritį prasideda š. m. gegužės 3 d., Jūsų siūlymą galėtume svarstyti rengdamiesi kitiems paraiškų priėmimams.

Related Post

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *