Parama pieno ūkiui. Kiek atrankos balų reikia surinkti

Smulkūs pieno ūkiai nuo šių metų gegužės 3 d. galės teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Vertinamos bus tik pakankamai atrankos balų surinkusios paraiškos. Pareiškėjams privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 25 privalomi balai. Projektų atrankos metu nustačius, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 25 balų skaičiaus, paramos paraiška bus atmetama.

Atrankos balai skiriami:

■  Jei numatyta įsigyti specializuotą melžimo įrangą (už įrangos detalių ir (arba) atsarginių dalių įsigijimą balai nesuteikiami),   skiriama 15 balų.

■  Jei numatyta įsigyti specializuotą pieno šaldymo įrangą (už įrangos detalių ir (arba) atsarginių dalių įsigijimą balai nesuteikiami), skiriama 20 balų.

■ Jei numatyta statyti sandarias betonines mėšlides ar srutų kauptuvus, skiriama 20 balų.

■ Pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai, skiriama 10 balų.

■ Jei pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys daugiau negu 2 metus, skiriama 15 balų.

■ Jei pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys du metus, skiriama 10 balų.

■ Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra tokiose vietovėse, skiriama 10 balų.

■ Jei pareiškėjas nėra gavęs paramos (t. y. dėl jo nėra priimtas sprendimas skirti paramą) pagal priemonės veiklos sritį, skiriama 10 balų.

Related Post

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *