Naujienos

Ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis liūdnos žinios

    Šių metų kovo 26 d. ūkininkai kreipėsi į Seimo kaimo reikalų komitetą prašydami atsižvelgti į nevienodas ūkininkavimo sąlygas  tarp regionų  ir inicijuoti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, pakeitimą, kad ūkininkai, ūkininkaujantys  vietovėse, kuriose esama…