Naujienos

Kiek planuojama skirti žalinimo, jaunojo ūkininko ir kitoms išmokoms

Lietuvoje tiesioginių išmokų atskiroms paramos schemoms skiriamų lėšų procentinės dalys yra nustatomos atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas. Žemės ūkio ministerijos išaiškinimas: Pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013  47 (1) str. nuostatas žalinimo išmokai finansuoti turi būti skiriama 30 proc. viso metinio tiesioginių išmokų finansinio voko….