Naujienos

Paramos paskirstymas ūkiams 2021

Šiais metais ūkininkai galės teikti paraiškas investicinei paramai gauti ir pagal šias priemones: „Parama smulkiesiems ūkiams“, „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Veiklos sričiai „Parama smulkiesiems ūkiams“ 2021 metams yra skirta 9,64 mln. Eur, numatytas 1 kvietimas teikti paraiškas, kvietime skiriant atskirą 5 mln. Eur lėšų krepšelį pieninės galvijininkystės paraiškoms. Veiklos…