Naujienos

Patvirtintos paramos smulkiesiems ūkiams įgyvendinimo taisyklės

Žemės ūkio ministras 2021 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-200 patvirtinto Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2021 metų. Didžiausias paramos dydis – 15 000 Eur. Parama skiriama verslo planui įgyvendinti ir mokama išmokant pareiškėjui išmoką. Parama teikiama pareiškėjams, kurių…