Naujienos

Dar galima teikti paraiškas dėl paramos ūkiniams gyvūnams įsigyti

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams departamentams galima teikti paraiškas dėl planuojamų įsigyti grynaveislių veislinių gyvūnų pirkimo dalinio kompensavimo. Kompensuojama iki 30 proc. grynaveislių ūkinių gyvūnų pirkimo kainos, bet ne daugiau kaip: – už grynaveislių mėsinių galvijų bulių reproduktorių – 1 300 Eur, – už grynaveislių mėsinių galvijų telyčią – 1 000 Eur, – už…

Naujienos

Tiesioginių išmokų avansų dydžiai 2021

Žemės ūkio ministerija paskelbė įsakymo projektą „DĖL DALIES IŠMOKŲ UŽ 2021 M. IŠMOKĖJIMO AVANSU“. Jame numatoma: „kad 2021 m. spalio 16–lapkričio 30 d. avansu mokama pareiškėjams: 1. už 2021 metais deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, atitinkančius paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus: 1.1. dalis vienkartinės išmokos už plotus – 52,30 Eur už ha; 1.2. dalis žalinimo…

Naujienos

Kuro normos 2021 m.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1019 patvirtino lengvatiniu akcizo tarifu apmokestinamas gazolių normas taikomas nuo 2021 m. liepos 1 d. Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai normos 2021:

Naujienos

Ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis liūdnos žinios

    Šių metų kovo 26 d. ūkininkai kreipėsi į Seimo kaimo reikalų komitetą prašydami atsižvelgti į nevienodas ūkininkavimo sąlygas  tarp regionų  ir inicijuoti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, pakeitimą, kad ūkininkai, ūkininkaujantys  vietovėse, kuriose esama…

Naujienos

Kiek planuojama skirti žalinimo, jaunojo ūkininko ir kitoms išmokoms

Lietuvoje tiesioginių išmokų atskiroms paramos schemoms skiriamų lėšų procentinės dalys yra nustatomos atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas. Žemės ūkio ministerijos išaiškinimas: Pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013  47 (1) str. nuostatas žalinimo išmokai finansuoti turi būti skiriama 30 proc. viso metinio tiesioginių išmokų finansinio voko….

Naujienos

Parama pieno ūkiui. Kiek atrankos balų reikia surinkti

Smulkūs pieno ūkiai nuo šių metų gegužės 3 d. galės teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Vertinamos bus tik pakankamai atrankos balų surinkusios paraiškos. Pareiškėjams privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 25 privalomi balai. Projektų atrankos metu nustačius, kad…

Naujienos

Paramos paskirstymas ūkiams 2021

Šiais metais ūkininkai galės teikti paraiškas investicinei paramai gauti ir pagal šias priemones: „Parama smulkiesiems ūkiams“, „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Veiklos sričiai „Parama smulkiesiems ūkiams“ 2021 metams yra skirta 9,64 mln. Eur, numatytas 1 kvietimas teikti paraiškas, kvietime skiriant atskirą 5 mln. Eur lėšų krepšelį pieninės galvijininkystės paraiškoms. Veiklos…

Naujienos

Smulkinti žolę galės tik grūdų augintojai

Šį pavasarį bitininkai ir gyvulių augintojai prašė Žemės ūkio ministro leisti tvarkyti pievas žolę susmulkinant ir paskleidžiant. Žolės smulkinimas taip pat aktualus ir grūdų augintojams, jie prašė leisti smulkinti ir paskleisti žolę deklaruojamose palaukėse šalia dirbamos žemės. Atsižvelgta tik į grūdų augintojų prašymą. Žemės ūkio ministro 2021 m. balandžio 20 d. įsakyme Nr. 3D-257  nustatyta,…

Naujienos

ŽŪM atsakys Seime dėl 2021 m. žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo naujovių

2021-03-31 dieną Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje vyko parlamentinė kontrolė „Dėl 2021 m. žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo“. Nauji paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių pakeitimai sulaukė ir tokių pastabų:  Šiandien Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje Žemės ūkio ministerija taip pat atsakys…